patranka

patranka
patranka statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklas, šaudantis lėkštąja trajektorija į antžeminius, antvandeninius arba oro taikinius. Patranka turi ilgą vamzdį (40–80 kalibrų), didelį pradinį greitį (didesnį negu 700 m/s), didesnį už visus kitus pabūklus šaudymo nuotolį. Pagal paskirtį gali būti lauko, prieštankinė, zenitinė, aviacinė, o pagal konstrukciją ir vežimo būdą – graižtvinė, lygiavamzdė, automatinė, velkamoji, savijudė, savaeigė, stacionarioji ir įrengta objekte (tanke, laive, lėktuve). Kai kurios laivų patrankos vadinamos universaliosiomis, nes gali šaudyti į antžeminius, jūrų ir oro taikinius. Labai didelė patrankų sviedinių įvairovė. Iki XVII a. bet kuris artilerijos pabūklas buvo vadinamas patranka. Vėliau patrankomis imta vadinti tuos pabūklus, kurių vamzdžio ilgis didesnis nei 16 kalibrų. Per I pasaulinį karą buvo naudojamos 37–152 mm, per II pasaulinį karą – 20–305 mm patrankos. Po II pasaulinio karo sukurtos savaeigės, lygiavamzdės patrankos. Kai kurios patrankos šaudo aktyviaisiais reaktyviniais sviediniais, kai kurios turi branduolinius sviedinius. Šiuolaikinių patrankų kalibras 20–210 mm, sviedinių masė 0,1–130 kg, tiesiojo šūvio į tankus nuotolis iki 2 000 m, didžiausias šaudymo nuotolis: 75–85 mm – 13–16 km, 100–122 mm – 17–20 km, 127–155 mm – 22–27 km, 175–210 mm – daugiau kaip 33 km; antžeminių velkamųjų patrankų kovinė masė: 77–85 mm – 1 000–2 000 kg, 100–122 mm – 3 500–7 000 kg, 127–155 mm 8 000–12 000 kg; savaeigių patrankų kovinė masė: 70–105 mm – 5 500–23 000 kg, 155–175 mm – 17 000–53 000 kg. Tankuose, aviacijoje, prieštankinėje, zenitinėje, laivų ir kranto artilerijoje naudojamos tik patrankos. Šiuolaikinės lauko patrankos: JAV 175 mm savaeigė patranka M107 (sviedinio masė 66,8 kg, didžiausiasis šaudymo nuotolis 32,7 km); D. Britanijos 105 mm savaeigė patranka FV433 „Abot“ (16,1 kg, 17 km); Prancūzijos 155 mm savaeigė patranka F1 (GCT) (43,2 kg, 23,5 km, ARS – 30,5 km); Rusijos 152 mm savaeigė patranka 2S5 ir velkamoji patranka 2A36 (46 kg, 28,5 km); 203 mm savaeigė patranka 2S7 (110 kg, 37,5 km). atitikmenys: angl. cannon; gun rus. пушка

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • patranka — patránka dkt. Iš patránkos į žvi̇̀rblius nešáudoma …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • patranka — 1 patranka sf. (1), pãtranka (1) Rgv, patrankà (3b) K 1. nelygumas, akmuo kelyje: Ant kelio daug patrankų yra Ilg. 2. K grublėtas, kratus kelias. ║ vieta, kur labai krato, tranko: Atsisėdo ant pačios pãtrankos (ratuose ant ašies), net pakaušy… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patranka — 3 patrankà sf. (3b) K, patranka (1) KII122 zool. 1. R, B, K kirmėlė, vikšras: Su juodu plauku kirmuo būs patranka J. Kad kopūstus patrankos, arba kirmėlės, neėstų, reikia juos tris pėtnyčias kaupuoti (priet.) LTR. 2. Lex51, CI973 kinivarpa,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patranka-haubica — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklas, turintis patrankos ir haubicos savybių; patrankos savybės vyrauja. Pagrindinės patrankos haubicos savybės: kiek trumpesnis už patrankos vamzdis; didesni vamzdžio pakilimo ir sviedinio kritimo kampai;… …   Artilerijos terminų žodynas

  • patranka — 2 patranka scom. (1) Rdm triukšmadarys, padauža, nenuorama: Tas patranka nedavė ramybės visą naktį Klvr. Visur trankosi ir trankosi kai koks patranka Snt. Tu patranka nesitrankęs! Vlkv. Baisi patranka iš tavęs, mergel! Alk. Niekad nenustygsta lyg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aviacinė patranka — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Patranka, įtaisyta orlaivyje. Būna vienvamzdė ir kelių (2–7) vamzdžių. Vienvamzdės ir dvivamzdės patrankos gali būti paprastosios arba revolverinės (būgninės). Daugiavamzdės patrankos jungiamos į bloką, kuris… …   Artilerijos terminų žodynas

  • zenitinė patranka — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Patranka šaudyti į oro taikinius; gali šaudyti ir į antžeminius taikinius. Zenitinė patranka būna mažo (20–60 mm), vidutinio (61–100 mm) ir didelio (didesnio negu 100 mm) kalibro; automatinės ir pusiau… …   Artilerijos terminų žodynas

  • tanko patranka — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Patranka, įrengta tanke; pagrindinis tanko ginklas. Šiuolaikiniuose tankuose naudojamos 90–120 mm lygiavamzdės arba graižtvinės patrankos. Kai kuriuose tankuose tanko patranka gali ne tik šaudyti sviediniais… …   Artilerijos terminų žodynas

  • branduolinė patranka — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Patranka, šaudanti branduoliniais sviediniais. Tokia patranka gali būti didelio kalibro (152–155 mm ir didesnio). atitikmenys: angl. nuclear gun rus. ядерная пушка …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • automatinė patranka — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ypatingos konstrukcijos 20 mm ir didesnio kalibro automatinis pabūklas, kuriame parako dujų energija šūvio metu naudojama ne tik sviedinio judėjimui suteikti, bet ir iš naujo pabūklui užtaisyti ir eiliniam… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”